Bài 159 trang 63 sgk toán 6 tập 1 - Tìm kết quả của các phép tính:a) n – n... DeHocTot.com

Bài 159 trang 63 sgk toán 6 tập 1

Toán


Tìm kết quả của các phép tính:

a) n – n ;                       b) n : n (n≠0);                                    

c) n + 0;                       d) n – 0;                        

e) n . 0;                        g) n.1;                          h) n : 1.

Giải

a) 0;                      b) 1;                             

c) n;                      d) n;                             

e) 0;                     g) n

h)n.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay