Bài 159 trang 64 sgk toán 6 tập 2 - Các phân số sau đây được sắp xếp the... DeHocTot.com

Bài 159 trang 64 sgk toán 6 tập 2

Toán


Các phân số sau đây được sắp xếp theo một quy luật. Hãy quy đồng mẫu các phân số để tìm quy luật đó rồi điền tiếp vào chố trống một phân số thích hợp:

a) \({1 \over 6},{1 \over 3},{1 \over 2}, \ldots \)

b) \({1 \over 8},{5 \over {24}},{7 \over {24}}, \ldots \)

c) \({1 \over 5},{1 \over 4},{3 \over {10}}, \ldots \)

d) \({4 \over {15}},{3 \over {10}},{1 \over 3}, \ldots \)

Hướng dẫn làm bài:

a) \({1 \over 6},{2 \over 6},{3 \over 6},{4 \over 6}\)

b) \({3 \over {24}},{5 \over {24}},{7 \over {24}},{9 \over {24}}\)

c) \({4 \over {20}},{5 \over {20}},{6 \over {20}},{7 \over {20}}\)

d) \({8 \over {30}},{9 \over {30}},{{10} \over {30}},{{11} \over {30}}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay