Bài 16 - Trang 15 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2 - ... DeHocTot.com

Bài 16 - Trang 15 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Toán


 Bộ răng đầy đủ của một người trưởng thành có 32 chiếc trong đó có 8 răng cửa, 4 răng nanh, 8 răng cối nhỏ và 12 răng hàm. Hỏi mỗi loại răng chiếm mấy phần của tổng số răng (Viết dưới dạng phân số).

Giải

Răng cửa chiếm \({8 \over {32}} = {{8:8} \over {32:8}} = \frac{1}{4}\) tổng số răng.

Răng nanh chiếm \({4 \over {32}} = {{4:4} \over {32:4}} = \frac{1}{8}\) tổng số răng.

Răng cối nhỏ chiếm \({8 \over {32}} = {{8:8} \over {32:8}} = \frac{1}{4}\) tổng số răng.

Răng hàm chiếm \({{12} \over {32}} = {{12:4} \over {32:4}} = \frac{3}{8}\) tổng số răng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay