Bài 160 trang 63 sgk toán 6 tập 1 - Thực hiện các phép tính:a) 204 – 84 : 12;... DeHocTot.com

Bài 160 trang 63 sgk toán 6 tập 1

Toán


Thực hiện các phép tính:

a) 204 – 84 : 12;                                      

b) \({15.2^3} + {4.3^2} - 5.7\)

c) \({5^6}:{5^3} + {2^3}{.2^2}\)                    

d) 164. 53 + 47. 164.

Giải:

a)204 – 84:12 =204 – 7 = 197;

b) \({15.2^3} + {4.3^2} - 5.7 = 15.8 + 4.9 - 35 = 120 + 36 - 35 = 121\)

c) \({5^6}:{5^3} + {2^3}{.2^2} = {5^{6 - 3}} + {2^{3 + 2}} = {5^3} + {2^5} = 125 + 32 = 157\)

d) 164.53 + 47.164 = 164 (53+47)=164.100 = 16400de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay