Bài 162 trang 63 sgk toán 6 tập 1 - Để tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu... DeHocTot.com

Bài 162 trang 63 sgk toán 6 tập 1

Toán


Để tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 3 rồi chia cho 8 thì được 12, ta có thể viết  

(x-3):8=12 rồi tìm x, ta được x = 99.

Bằng cách làm như trên, hãy tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu nhân nó với 3 rồi trừ đi 8, sau đó chia cho 4 thì được 7.

Giải

(3x – 8): 4 = 7. Do đó 3x – 8 = 4. 7 hay 3x – 8 = 28.

Suy ra 3x = 28 + 8 hay 3x = 36. Vậy x = 36 : 3 hay x = 12.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay