Bài 162 trang 65 sgk toán 6 tập 2 - Tìm x, biết:a) \(\left( {2,8x - 32} \right):{2 ... DeHocTot.com

Bài 162 trang 65 sgk toán 6 tập 2

Toán


Tìm x, biết:

a) \(\left( {2,8x - 32} \right):{2 \over 3} =  - 90\)

b) \(\left( {4,5 - 2x} \right).1{4 \over 7} = {{11} \over {14}}\)

Hướng dẫn làm bài:

a) Từ \(\left( {2,8x{\rm{ }}-{\rm{ }}32} \right):{2 \over 3} =  - 90\)

suy ra \(2,8x{\rm{ }}-{\rm{ }}32{\rm{ }} =  - 90.{2 \over 3}\) .

hay \(2,8x - 32 =  - 60\)

Chuyển vế ta được \(2,8x =  - 60 + 32\) hay \(2,8x =  - 28\) .

Vậy x = -10.

b) Từ \(\left( {4,5 - 2x} \right).1{4 \over 7} = {{11} \over {14}}\)

suyra \(4,5 - 2x = {{11} \over {14}}:1{4 \over 7}\)

hay \(4,5 - 2x = {{11} \over {14}}:{{11} \over 7} \Rightarrow 4,5 - 2x = {{11} \over {14}}.{7 \over {11}}\)

Do đó 4,5 – 2x = 0,5. Chuyểnvế ta được: 2x = 4,5 – 0,5 hay 2x = 4

Vậy x = 2.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay