Bài 163 trang 65 sgk toán 6 tập 2 - ... DeHocTot.com

Bài 163 trang 65 sgk toán 6 tập 2

Toán


Một cửa hàng bán 356,5m vải gồm hai loại: vải hoa và vải trăng. Biết số vài hoa bằng 78,25% số vài trắng. Tính số mét vải mỗi loại.

Hướng dẫn làm bài:

Số vải hoa bằng 78,25% số vải trắng.

Toàn bộ số vải của cửa hàng bằng số vải hoa cộng số vải trắng.

Do đó toàn bộ số vải bằng:

78,25% số vải trắng + 100% số vải trắng = 178,25% số vải trắng.

Theo đầu bài tổng số vải này là 356,5m, nghĩa là 178,25% số vải trắng bằng 356,5m. Suy ra số vải trắng là:

\(356,5:178,25\%  = {{356,5.100} \over {178,25}} = 200\left( m \right)\)

Số vải hoa bằng:

356,5 - 200 = 156,5 (m)

Vậy số vải trắng là: 200m. Số vải hoa là : 156,5 m.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay