Bài 164 trang 63 sgk toán 6 tập 1 - Thực hiện  phép  tính  rồi phân tích ... DeHocTot.com

Bài 164 trang 63 sgk toán 6 tập 1

Toán


Thực hiện  phép  tính  rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố:

a) (1000 + 1) :11                      b) 142 + 52 + 22

c) 29.31 + 144 : 122                 d) 333: 3 + 225 : 152

Hướng dẫn làm bài:

a) (1000 + 1) :11 = 91 = 7 . 13,                                    

b) 142 + 52 + 22 = 225 = 32 .52

c) 29.31 + 144 : 122  = 900 = 22. 32 . 52                       

d)  333: 3 + 225 : 152 = 112 =24 . 7de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay