Bài 165 trang 63 sgk toán 6 tập 1 - Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Đ... DeHocTot.com

Bài 165 trang 63 sgk toán 6 tập 1

Toán


Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu ∈ hoặc ∉ thích hợp vào ô vuông:

a)      747 ⧠ P; 235 ⧠ P; 97 ⧠ P.

b)      a=835.123 + 318; a ⧠ P.

c)      b= 5.7.11 + 13.17; b ⧠ P.

d)      c = 2.5.6 – 2.29; c ⧠ P.

Hướng dẫn làm bài:

a)747 ∉ P; 235 ∉ P; 97 ∈ P

b)Vì 835.123 và 318 đều chia hêt cho 3 nên a = 835 + 123 + 318 cũng chia hết cho 3. Vậy a ∉ P;

c)VÌ 5.7.11 và 13.17 đều là những số lẻ nên b = 5.7.11 + 13.17 là một số chẵn; do đó nó có ước là 2, khác 1 và b. Vậy b ∉ P;

d)Vì 2.5.6 và 2. 29 đều chia hết cho 2 nên c = 2.5.6 – 2. 29 ∉ P.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay