Bài 168 trang 66 sgk toán 6 tập 2 - Điền kí hiệu (∈, ∉, ⊂, ∩) thích... DeHocTot.com

Bài 168 trang 66 sgk toán 6 tập 2

Toán


Điền kí hiệu (∈, ∉, ⊂, ∩) thích hợp vào ô vuông:

\({{ - 3} \over 4} \ldots {\rm{ }}Z\)                       0 ... N                        3,275 ... N

N ... Z = N                      N ... Z

Hướng dẫn trả lời:

\({{ - 3} \over 4} \notin Z\)                             0 ∈ N                              3,275  N

N ∩ Z = N                          N  Zde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay