Bài 169 trang 66 sgk toán 6 tập 2 - Điền vào chỗ trống:a) Với a, n ∈ Nan =... DeHocTot.com

Bài 169 trang 66 sgk toán 6 tập 2

Toán


Điền vào chỗ trống:

a) Với a, n ∈ N

an = a . a . a … a với ……

         … thừa số

Với a ≠ 0 thì a0 = ……

b) Với a, m, n ∈ N

am . an = …

am : an = … với …

Hướng dẫn làm bài:

a) Với a, n ∈ N

an = a . a . a … a với n ≠ 0

        … thừa số

Với a ≠ 0 thì a0 = 1

b) Với a, m, n ∈ N

a. an = am+n

a: an = am-n với a ≠ 0 và m ≥ nde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay