Bài 17 trang 109 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 - Bài 17 Lấy 4 điểm A,B,C,D trong đó không ... DeHocTot.com

Bài 17 trang 109 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Toán


Bài 17 Lấy 4 điểm A,B,C,D trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường  thẳng đi qua các cặp điểm. Có tất cả bao nhiêu đưởng  thẳng? đó là những đường thẳng nào?

Giải:

Qua điểm A và mỗi điểm B,C,D có ba đường thằng là AB, AC,AD. Qua điểm B  và mỗi điểm C,D có hai đường thẳng là BC,BD(Không qua A). Qua điểm C và D còn lại có một đường thẳng CD(không đi qua A,B).

Chú ý: có thể  trình bày ngắn gọn như sau : với  4 điểm A,B,C,D thì có 6 đường thẳng AB,AC,AD,BC,BD,CD.

Lưu ý: Ta có thể chứng minh được: với n điểm , trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng thì số đường thẳng kẻ được là: ;;;;;;công thức;;;;;; đường thẳng.

Dựa vào công thức trên , ta có bải toán đảo: cho trước một số điểm trong đó không có ba điểm  nào thẳng hàng. vẽ các đường thẳng đi qua các cặp điẻm. Biết số đường thẳng vẽ được là 6. Hỏi tất cả có bao nhiêu điểm  cho trước.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay