Bài 170 trang 67 sgk toán 6 tập 2 - Tìm giao của tập hợp C các số chẵn và... DeHocTot.com

Bài 170 trang 67 sgk toán 6 tập 2

Toán


Tìm giao của tập hợp C các số chẵn và tập hợp L các số lẻ.

Hướng dẫn làm bài:

Gọi một số m ∈ Z thì 2m là số chẵn và 2m +1 là số lẻ. Ta có:

C = {x ∈ Z / x = 2m}

L = { x ∈ Z / x = 2m + 1}

⇒ C ∩ L = Ø vì không có số nào vừa chẵn vừa lẻ.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay