Bài 174 trang 67 sgk toán 6 tập 2 - So sánh hai biểu thức A và B biết rằng:\... DeHocTot.com

Bài 174 trang 67 sgk toán 6 tập 2

Toán


So sánh hai biểu thức A và B biết rằng:

\(A = {{2000} \over {2001}} + {{2001} \over {2002}}\)

\(B = {{2000 + 2001} \over {2001 + 2002}}\)

Hướng dẫn làm bài:

Ta có: \({{2000} \over {2001}} > {{2000} \over {2001 + 2002}}\) (cùng tử, phân số nào có mẫu lớn hơn thì nhỏ hơn)

         \({{2001} \over {2002}} > {{2001} \over {2001 + 2002}}\)  (cùng tử, phân số nào có mẫu lớn hơn thì nhỏ hơn)

Cộng vế với vế ta được:

  \({{2000} \over {2001}} + {{2001} \over {2002}} > {{2000} \over {2001 + 2002}} + {{2001} \over {2001 + 2002}}\)

Vậy A > Bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay