Bài 175 trang 67 sgk toán 6 tập 2 - ... DeHocTot.com

Bài 175 trang 67 sgk toán 6 tập 2

Toán


Hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Biết rằng để chảy được nửa bể, một mình vòi A phải mất 4 giờ 30 phút còn một mình vòi B chỉ mất 2 giờ 15 phút. Hỏi cả hai vòi cùng chảy vào bể đó thì sau bao lâu bể sẽ đầy?

Hướng dẫn làm bài:

4 giờ 30 phút = \({9 \over 2}\) giờ, 2 giờ 15 phút = \({9 \over 4}\) giờ.

Mỗi giờ vòi A chảy vào được \({1 \over 2}:{9 \over 2} = {1 \over 9}\) (bể).

Vòi B chảy vào được: \({1 \over 2}:{9 \over 4} = {2 \over 9}\) (bể).

Cả hai vòi chảy được \({1 \over 9} + {2 \over 9} = {1 \over 3}\) (bể).

Vậy để đầy bể thì cả hai vòi cùng chảy vào trong \(1:{1 \over 3} = 3\) (giờ).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay