Bài 177 trang 68 sgk toán 6 tập 2 - ... DeHocTot.com

Bài 177 trang 68 sgk toán 6 tập 2

Toán


Độ C và độ F

Ở nước ta và nhiều nước khác, nhiệt độ được tính theo độ C (chữ dầu của Celsius, đọc là Xen – xi - ớt – xơ ).

Ở Anh, Mỹ và một số nước khác, nhiệt độ được tính theo độ F (chữ đầu của Fahrenheit, đọc là Phe – rơn – hai – tơ). Công thức đổi từ độ C sang độ F là:F=\frac{9}{5}.C+32 

(F và C ở đây là số độ F và số độ C tương ứng).

a) Tính xem trong điều kiện bình thường, nước sôi ở bảo nhiêu độ F?

b) Lập công thức đổi từ độ F sang độ C rồi tính xem 500F tương đương với bao nhiêu độ C?

c) Ở Bắc cực có một thời điểm mà nhiệt kế đo độ C và nhiệt kế đô độ F cùng chỉ một số. Tìm số đó.

Hướng dẫn làm bài:

a) Vì nước sôi ở 1000C nên công thức đổi từ nhiệt độ C sang nhiệt độ F, ta có:

 \(F = {9 \over 5}C + 32 = {9 \over 5}.100 + 32 = 180 + 32 = 212{(^0}F)\)

Vậy nước sôi ở 212 0F.

b) Từ công thức \(F = {9 \over 5}C + 32\) suy ra \(C = {5 \over 9}\left( {F - 32} \right)\) .

Do đó 500F tương đương với \({5 \over 9}\left( {50 - 32} \right) = {5 \over 9}.18 = 10\) (0C).

c) Hai loại nhiệt kế chỉ cùng một số khi \(C = {9 \over 5}C + 32\) hay \(\left( {{9 \over 5} - 1} \right)C =  - 32 \Leftrightarrow {4 \over 5}C =  - 32\).

Suy ra C = -40. Vậy – 400C = – 400Fde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay