Bài 18 - Trang 15 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2. -  Viết các số đo thời gian sau đây với... DeHocTot.com
Học Tốt - Giải bài tập hay nhất
đã có trên Android, IOS

Bài 18 - Trang 15 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2.

Toán


 Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn nếu có thể).

a) 20 phút                          

b) 35 phút                          

c) 90 phút.

Giải

a) 20 phút = \(\frac{1}{3}\) giờ ;            

b) 35 phút = \(\frac{7}{12}\) giờ ;        

c) 90 phút = \(\frac{3}{2}\) giờ .de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay