Bài 2 trang 127 sgk toán 6 tập 1 - Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ ... DeHocTot.com

Bài 2 trang 127 sgk toán 6 tập 1

Toán


Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng AB, tia AC, đoạn thẳng BC, điểm M nằm giữa B và C.

Hướng dẫn làm bài:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay