Bài 2 - Trang 6 - Phần số học - SGK Toán 6 tập 2. - 2. Phần tô màu trong các hình 4a, b, c, d bi... DeHocTot.com

Bài 2 - Trang 6 - Phần số học - SGK Toán 6 tập 2.

Toán


2. Phần tô màu trong các hình 4a, b, c, d biểu diễn phân số nào?

Hướng dẫn giải.

a) \(\frac{2}{9}\) ;

b) \(\frac{3}{4}\) ;

c) \(\frac{1}{4}\) ;

d) \(\frac{1}{12}\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay