Bài 20 trang 15 sgk toán 6 tập 2 - Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các ... DeHocTot.com

Bài 20 trang 15 sgk toán 6 tập 2

Toán


Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau đây:

\({{ - 9} \over {33}};{{15} \over 9};{3 \over { - 11}};{{ - 12} \over {19}};{5 \over 3};{{60} \over { - 95}}\)

Giải:

\({{ - 9} \over {33}} = {{ - 9:\left( { - 3} \right)} \over {33:\left( { - 3} \right)}} = {3 \over { - 11}};{{15} \over 9} = {{15:3} \over {9:3}} = {5 \over 3};{{ - 12} \over {19}} = {{ - 12.\left( { - 5} \right)} \over {19.\left( { - 5} \right)}} = {{60} \over { - 95}}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay