Bài 21 trang 110 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 - Bài 21. Xem hình  23 rồi điền vào chỗ t... DeHocTot.com

Bài 21 trang 110 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Toán


Bài 21. Xem hình  23 rồi điền vào chỗ trống:

a, 2 đường thẳng 1 giao điểm.

b, … đường thẳng… giao điểm.

c, … đường thẳng… giao điểm.

d, … đường thẳng… giao điểm.

Giải:

b, 3               c, 4 đường thẳng; 6 giao điểm                 d, 5 đường thẳng, 10 giao điểmde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay