Bài 21 trang 15 sgk toán 6 tập 2 - Trong các phân số sau đây, tìm phân số k... DeHocTot.com

Bài 21 trang 15 sgk toán 6 tập 2

Toán


Trong các phân số sau đây, tìm phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại:

\({{ - 7} \over {42}};{{12} \over {18}};{3 \over { - 18}};{{ - 9} \over {54}};{{ - 10} \over { - 15}};{{14} \over {20}}\)

Bài giải:

Đáp án : \({{14} \over {20}}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay