Bài 21 trang 73 sgk toán 6 tập 1 - Bài 21. Tìm số đối của mỗi số nguyên... DeHocTot.com

Bài 21 trang 73 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 21. Tìm số đối của mỗi số nguyên sau: \(-4, 6, \left | -5 \right |\), \(\left | 3 \right |, 4\).

Bài giải:

Số đối của các số  \(-4, 6, \)\({\left | -5 \right |}\), \({\left | 3 \right| }\), \(4\) lần lượt là \(4, -6, -5, -3, -4\).

Vì \({\left | -5 \right |}=5\)

    \({\left | 3 \right| }=3\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay