Bài 22 trang 112 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 - Bài 22 Điền vào chỗ trống trong các phá... DeHocTot.com

Bài 22 trang 112 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Toán


Bài 22 Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hình tạo bởi điểm \(O\) và một phần đường thằng được chia ra bởi điểm \(O\) được gọi là một …

b) Điểm \(R\) bất kì nằm trên đường thẳng \(xy\) là gốc chung của……

c) Nếu điểm \(A\) nằm giữa hai điểm \(B\) và \(C\) thì:

- Hai tia … đối nhau.

- Hai tia \(CA\)… và … trùng nhau.

- Hai tia \(BA\) và \(BC\) ….

Giải: 

a) Tia gốc;                               

b) Hai tia đối nhau \(Rx\) và \(Ry\); 

c) \(AB\) và \(AC\);

    \(CB\);

    trùng nhaude-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay