Bài 22 trang 74 sgk toán 6 tập 1 - Bài 22a) Tìm số liền sau của mỗi số ng... DeHocTot.com

Bài 22 trang 74 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 22

a) Tìm số liền sau của mỗi số nguyên sau: \(2; -8; 0; -1\).

b) Tìm số liền trước của mỗi số nguyên sau: \(-4; 0; 1; -25\).

c) Tìm số nguyên a biết số liền sau a là một số nguyên dương và số liền trước a là một số nguyên âm.

Bài giải:

a) Số liền sau của \(2\) là: \(3\)

   Số liền sau của \(-8\) là: \(-7\)

   Số liền sau của \(0\) là: \(1\)

   Số liền sau của \(-1\) là: \(0\)

b) Số liền trước của \(-4\) là \(-5\)

    Số liền trước của \(0\) là \(-1\)

    Số liền trước của \(1\) là \(0\)

    Số liền trước của \(-25\) là \(-26\)

c) Trong tập số nguyên có số \(0\) không là số nguyên âm cũng không là số nguyên dương. Các  số nhỏ hơn \(0\) trong tập số nguyên là số nguyên âm, các số lớn hơn \(0\) trong tập số nguyên là số nguyên dương do đó số nguyên a cần tìm là số \(0\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay