Bài 22 trang 82 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2 - Bài 22. a) Đo các góc ở hình 29,30.b) Viế... DeHocTot.com

Bài 22 trang 82 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2

Toán


Bài 22. a) Đo các góc ở hình 29,30.

b) Viết tên các góc bù nhau ở hình 30.

Giải:

a) \(\widehat{aAb}=133^{0}; \widehat{bAc}= 27^{0};\widehat{cAd}=20^{0}\)

\(\widehat{aAc}=160^{0}; \widehat{bAd}= 47^{0};\widehat{aAd}=180^{0}\).

b) Các cặp góc bù nhau là:

\(\widehat{aAb}, \widehat{bAd}\) ( Vì \(\widehat{aAb} + \widehat{bAd}\)  =1330  +470  = 1800 )

\(\widehat{aAc}, \widehat{cAd}\) (Vì \(\widehat{aAc}+ \widehat{cAd}\) 1600 + 20= 1800 )de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay