Bài 23 trang 16 sgk toán 6 tập 2 - Cho tập hợp A = {0;-3;5}. Viết tập hợp B... DeHocTot.com

Bài 23 trang 16 sgk toán 6 tập 2

Toán


Cho tập hợp A = {0;-3;5}. Viết tập hợp B các phân số frac{m}{n} mà m, n ∈ A.

(Nếu có hai phân số bằng nhau thì chỉ cần viết một phân số).

Bài giải

Vì 0 không thể là mẫu số nên các phân số phải tìm chỉ có thể có mẫu bằng  - 3 hoặc 5.

Các phân số có mẫu bằng -3 là\({0 \over { - 3}},{{ - 3} \over { - 3}},{5 \over { - 3}}\)

Các phân số có mẫu bằng 5 là: \({0 \over 5},{{ - 3} \over 5},{5 \over 3}\)

Nhưng \({0 \over { - 3}} = 0 = {0 \over 5},{{ - 3} \over { - 3}} = 1 = {5 \over 5}\)

Vậy chỉ có bốn phân số khác nhau: 0, 1, \({5 \over { - 3}},{{ - 3} \over 5}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay