Bài 23 trang 83 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2 - ... DeHocTot.com

Bài 23 trang 83 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2

Toán


Bài 23. Hình 31 cho biết  hai tia AM và AN đối nhau,\(\widehat{MAP}= 33^{0} , \widehat{NAQ}= 58^{0}\) góc tia AQ nằn giữa hai tia AN và AP , Hãy tính số đo x của \(\widehat{PAQ}\)

Giải:

Vì AM và AN là hai tia đối nhau nên \(\widehat{MAN}\) = 1800 

\(\widehat{MAN}\)  = \(\widehat{MAP}\)  + \(\widehat{PAN}\) 

=> \(\widehat{PAN}\)=   1800 -330 = 147

Vì tia AQ nằm giữa tin AN và AP

=>  \(\widehat{PAN}\) =  \(\widehat{PAQ}\) +  \(\widehat{QAN}\)

=>  147= X + 580 

=> x= 1470  -580 =890

Vậy \(\widehat{PAQ}\) = 890de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay