Bài 24 trang 16 sgk toán 6 tập 2 - Tìm các số nguyên x và y, biết:\({3 \over ... DeHocTot.com

Bài 24 trang 16 sgk toán 6 tập 2

Toán


Tìm các số nguyên x và y, biết:

\({3 \over x} = {y \over {35}} = {{ - 36} \over {84}}\)

Giải:

Ta có: \({{ - 36} \over {84}} = {3 \over { - 7}} = {3 \over x};{{ - 36} \over {84}} = {{ - 15} \over {35}} = {y \over {35}}\)

Đáp số: \(x =  - 7;y =  - 15\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay