Bài 25 trang 16 sgk toán 6 tập 2 - Viết tất cả các phân số bằng \({{15} \... DeHocTot.com

Bài 25 trang 16 sgk toán 6 tập 2

Toán


Viết tất cả các phân số bằng \({{15} \over {39}}\) mà tử và mẫu là các số tự nhiên có hai chữ số.

Giải

Rút gọn: \({{15} \over {39}} = {5 \over {13}}\)

Ta có: 

\(\eqalign{
& {5 \over {13}} = {{5.2} \over {13.2}} = {{10} \over {26}} \cr
& {5 \over {13}} = {{5.3} \over {13.3}} = {{15} \over {39}} \cr
& {5 \over {13}} = {{5.4} \over {13.4}} = {{20} \over {52}} \cr
& {5 \over {13}} = {{5.5} \over {13.5}} = {{25} \over {65}} \cr
& {5 \over {13}} = {{5.6} \over {13.6}} = {{30} \over {78}} \cr
& {5 \over {13}} = {{5.7} \over {13.7}} = {{35} \over {91}} \cr} \)

Vậy các phân số bằng \({{15} \over {39}}\) mà tử và mẫu là các số tự nhiên có hai chữ số là: 

\({{10} \over {26}};{{15} \over {39}};{{20} \over {52}},{{25} \over {65}};{{30} \over {78}};{{35} \over {91}}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay