Bài 26 trang 113 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 - Bài 26. Vẽ  tia AB. Lấy điểm M thuộc ti... DeHocTot.com

Bài 26 trang 113 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Toán


Bài 26. Vẽ  tia AB. Lấy điểm M thuộc tia AB, hỏi:

a) Hai điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A hay nằm khác phía đối với điểm A?

b) Điểm M nằm giữa hai điểm A và B hay điểm B nằm giữa hai điểm A và M?

Giải

- Trường hợp 1: điểm M nằm giữa 2 điểm A và B.

Giải bài 26 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

- Trường hợp 2: điểm M không nằm giữa 2 điểm A và B.

Giải bài 26 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

 

a) Trong cả hai trường hợp điểm B và M  đều nằm cùng phía đối với điểm A.

b) 

- Trường hợp 1 điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

- Trường hợp 2 điểm B nằm giữa hai điểm A và M.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay