Bài 26 trang 16 sgk toán 6 tập 2 - Cho đoạn thẳng AB: Hãy vẽ vào vở các ... DeHocTot.com

Bài 26 trang 16 sgk toán 6 tập 2

Toán


Cho đoạn thẳng AB:

 

Hãy vẽ vào vở các đoạn thẳng  CD, EF, GH, IK biết rằng:

\(CD = {3 \over 4}AB;EF = {5 \over 6}AB;GH = {1 \over 2}AB;IK = {5 \over 4}AB.\)

Giải:

Đoạn AB được chia thành 12 đoạn nhỏ bằng nhau. Do đó \(CD = {3 \over 4}AB = {9 \over {12}}AB\) .

Vậy: CD bằng 9 đoạn nhỏ, EF bằng 10 đoạn nhỏ, GH bằng 6 đoạn nhỏ, IK bằng 15 đoạn nhỏ.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay