Bài 26 trang 84 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2 - Bài 26 Vẽ góc cho biết một cạnh và số... DeHocTot.com

Bài 26 trang 84 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2

Toán


Bài 26 Vẽ góc cho biết một cạnh và số đo góc đó trong bốn trường hợp sau(h.35)

a) \(\widehat{BAC}\) = 200

b) \(\widehat{ xCz}\) =   1100

c) \(\widehat{ yDx}\) = 800

d) \(\widehat{ EFy}\) = 1450

Giải

Có thể vẽ hình như sau:

a) Đỉnh của góc là A, một cạnh là AB, cần vẽ tia AC.

b) Đỉnh của góc là C, một cạnh là Cx, cần vẽ tia Cz.

c) Đỉnh của góc là D, một cạnh là Dy, cần vẽ tia Dx.

d) Đỉnh của góc là F, Một cạnh là EF, cần vẽ tia Fy.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay