Bài 27 trang 16 sgk toán 6 tập 2 - ... DeHocTot.com

Bài 27 trang 16 sgk toán 6 tập 2

Toán


Đố: Một học sinh đã “ rút gọn” như sau:

\({{10 + 5} \over {10 + 10}} = {5 \over {10}} = {1 \over 2}\)

Bạn đó giải thích: “Trước hết em rút gọn cho 10, rồi rút gọn cho 5”. Đố em làm như vậy đúng hay sai? Vì sao?

Bài giải

Theo quy tắc rút gọn, ta phải chia cả tử và

 mẫu của phân số cho cùng một số khác 0, nhưng học sinh này đã trừ cả tử và mẫu cho 10.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay