Bài 27 trang 76 sgk toán 6 tập 1 - Bài 27. Tính:a) 26 + (-6);           ... DeHocTot.com

Bài 27 trang 76 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 27. Tính:

a) 26 + (-6);                     

b) (-75) + 50;               

c) 80 + (- 220).

Bài giải

a) 26 + (-6) = 26 - 6 = 20;                        

b) (- 75) + 50 = - ( 75 - 50) = - 25;                   

c)  80 + (- 220) = - ( 220 - 80 ) = - 140.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay