Bài 29 trang 114 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 - Bài 29 Cho hai tia đối nhau \(AB\) và \(AC\).... DeHocTot.com

Bài 29 trang 114 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Toán


Bài 29 Cho hai tia đối nhau \(AB\) và \(AC\).

a) Gọi \(M\) là một điểm thuộc tia \(AB\). Trong ba điểm \(M,A,C\) thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

b) Gọi \(N\) là một điểm thuộc tia \(AC\). Trong ba điểm \(N,A,B\) thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Giải:

a) \(M\) thuộc tia \(AB\) mà \(AB\) và \(AC\) là hai tia đối nhau nên \(A\) nằm giữa \(M\) và \(C\)

b) \( N\) thuộc tia \(AC\) mà \(AB\) và \(AC\) là hai tia đối nhau nên \(A\) nằm giữa \(N\) và \(B\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay