Bài 29 trang 17 sgk toán 6 tập 1 - 29. Điền vào chỗ trống trong bảng thanh ... DeHocTot.com

Bài 29 trang 17 sgk toán 6 tập 1

Toán


29. Điền vào chỗ trống trong bảng thanh toán sau:

Bài giải:

Số
thứ tự

Loại hàng

Số lượng
(quyển)

Giá đơn vị
(đồng)

Tổng số tiền
(đồng)

1

Vở loại 1

35

2000

70.000

2

Vở loại 2

42

1500

63.000

3

Vở loại 3

38

1200

45.600

Cộng

     

178.600

 

 

 

 

Số
thứ tự 
Loại hàng Số lượng
(quyển)
Giá đơn vị
(đồng)
Tổng số tiền
(đồng)
1 Vở loại 1 35 2000 70.000
2 Vở loại 2 42 1500 63.000
3 Vở loại 3 38 1200 45.600
Cộng        178.600


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay