Bài 29 - Trang 19 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2 - 29. Quy đồng mẫu các phân số sau:a) \(\f... DeHocTot.com

Bài 29 - Trang 19 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Toán


29. Quy đồng mẫu các phân số sau:

a) \(\frac{3}{8}\) và  \(\frac{5}{27}\) ;                

b) \(\frac{-2}{9}\) và \(\frac{4}{25}\) ;                  

c) \(\frac{1}{15}\) và -6.

Giải

a) \(BCNN(8,27) = 216\)

\(\frac{81}{216}\) và \(\frac{40}{216}\) ;          

b) \(BCNN(9,25) = 225\)

\(\frac{-50}{225}\) và \(\frac{36}{225}\) ;            

c) \(BCNN(15,1) = 15\)

\(\frac{1}{15}\) và \(\frac{-90}{15}\) .de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay