Bài 29 trang 76 sgk toán 6 tập 1 - 29. Tính và nhận xét kết quả của:a) 23 ... DeHocTot.com

Bài 29 trang 76 sgk toán 6 tập 1

Toán


29. Tính và nhận xét kết quả của:

a) 23 + (-13) và (-23) + 13;

b) (-15) + (+15) và 27 + (-27).

Bài giải:

a) 23 + (-13) = 23 - 13 = 10;     (-23) + 13 = -(23 - 13) = -10.

Hai kết quả là hai số nguyên đối nhau

b) (-15) + (+15) = 0;     27 + (-27) = 0

Vậy tổng hai số đối nhau bằng 0.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay