Bài 29 trang 85 - Sách giáo khoa toán 6 tâp 2 - Bài 29. Gọi Ot, Ot' là hai tia nằm trên cù... DeHocTot.com

Bài 29 trang 85 - Sách giáo khoa toán 6 tâp 2

Toán


Bài 29. Gọi Ot, Ot' là hai tia nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua O. Biết \(\widehat{xOt}\) = 300 , \(\widehat{yOt'}\) = 600

. Tính số đo các góc yOt, tOt'.

Giải:

\(\widehat{xOy}\)= 180(Góc bẹt)

\(\widehat{xOt}\) + \(\widehat{yOt}\) = \(\widehat{xOy}\)

Hai góc xOt và yOt kề bù nên:

\(\widehat{yOt}\)= 1800  -  \(\widehat{xOt}\) = 1800  - 300  = 1500   

Hai tia Ot' và Ot cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ Oy mà  \(\widehat{yOt'}\) < \(\widehat{yOt}\)  nên tia Ot' nằm giữa hai tia Oy và Ot, suy ra 

nên tia Ot' nằm giữa hai tia Oy và Ot, suy ra :  \(\widehat{yOt'}\) + \(\widehat{t'ot}\)= \(\widehat{t'ot}\) 

Thay số ta được: 600+ \(\widehat{t'ot}\) =  1500  

Suy ra: \(\widehat{t'ot}\) = 1500 - 600 =  900de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay