Bài 3 - Trang 6 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2 - 3. Viết các phân số sau:a) Hai phần bảy ... DeHocTot.com

Bài 3 - Trang 6 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Toán


3. Viết các phân số sau:

a) Hai phần bảy ;                         b) Âm năm phần chín ;

c) Mười một phần mười ba ;          c) Mười bốn phần năm.

Hướng dẫn giải.

a) \(\frac{2}{7}\) ;

b) \(\frac{-5}{9}\) ;

c)  \(\frac{11}{13}\) ;

d) \(\frac{14}{5}\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay