Bài 3 trang 6 sgk toán 6 tập 1 - ... DeHocTot.com
Học Tốt - Giải bài tập hay nhất
đã có trên Android, IOS

Bài 3 trang 6 sgk toán 6 tập 1

Toán


3. Cho hai tập hợp:

A = {a, b}              ;        B = {b, x, y}.

Điển kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

x \(\square\) A    ;        y \(\square\) B      ;          b \(\square\) A        ;          b \(\square\) B.

Bài giải:

x \(\notin\) A        ;          y ∈ B           ;         b ∈ A         ;  b ∈ Bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay