Bài 30 - Trang 19 -Phần số học SGK Toán 6 Tập 2 -  Quy đồng mẫu các phân số sau:a) \(\fra... DeHocTot.com

Bài 30 - Trang 19 -Phần số học SGK Toán 6 Tập 2

Toán


 Quy đồng mẫu các phân số sau:

a) \(\frac{11}{120}\) và \(\frac{7}{40}\) ;                                  b) \(\frac{24}{146}\) và \(\frac{6}{13}\) ;

c) \(\frac{7}{30},\frac{13}{60},\frac{-9}{40}\) ;                                 d) \(\frac{17}{60},\frac{-5}{18},\frac{-64}{90}.\)

Giải

a) BCNN(120,40) = 120

Thừa số phụ thứ nhất là: 120 : 120 = 1

Thừa số phụ thứ hai là: 120 : 40 = 3

Ta có:

\(\frac{11}{120}\) 

\({7 \over {40}} = {{7.3} \over {40.3}} = {{21} \over {120}}\);                                  

b) Rút gọn: \({{24} \over {146}} = {{24:2} \over {146:2}} = {{12} \over {73}}\)

BCNN(73,13) = 949

Thừa số phụ thứ nhất là: 13

Thừa số phụ thứ hai là: 73

Ta có:

\({{12} \over {73}} = {{12.13} \over {73.13}} = {{156} \over {949}}\)

\({6 \over {13}} = {{6.73} \over {13.73}} = {{438} \over {949}}\)

c)  BCNN(30,60,40) = 120

Thừa số phụ thứ nhất là: 4

Thừa số phụ thứ hai là: 2

Thừa số phụ thứ ba là: 3

Ta có:

\(\frac{28}{120},\frac{26}{120},\frac{-27}{120}\) ;                        

d) BCNN(60,18,90) = 180

Thừa số phụ thứ nhất là: 3

Thừa số phụ thứ hai là: 10

Thừa số phụ thứ ba là: 2

Ta có:

\(\frac{51}{180},\frac{-50}{180},\frac{-128}{180}\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay