Bài 30 trang 76 sgk toán 6 tập 1 - Bài 30. So sánh:a) \(1763 + (-2)\) và \(1763\);... DeHocTot.com

Bài 30 trang 76 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 30. So sánh:

a) \(1763 + (-2)\) và \(1763\);

b) \((-105) + 5\) và \(-105\);

c) \((-29) + (-11)\) và \(-29\).

Bài giải:

a) \(1763 + (-2) =1761< 1763\);

b) \((-105) + 5=-100 > -105\);

c) \((-29) + (-11)=-40 < -29\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay