Bài 31 - Trang 19 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2 - 31. Hai phân số sau đây có bằng nhau khôn... DeHocTot.com

Bài 31 - Trang 19 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Toán


31. Hai phân số sau đây có bằng nhau không?

a) \(\frac{-5}{14}\) và \(\frac{30}{-84}\) ;                   b) \(\frac{-6}{102}\) và  \(\frac{-9}{153}\) .

Hướng dẫn : Rút gọn để được những phân số tối giản rồi so sánh:

a) Có                                     b) Có.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay