Bài 33 trang 115 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 - Bài 33. Điền vào chỗ trong trong các phát... DeHocTot.com

Bài 33 trang 115 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Toán


Bài 33. Điền vào chỗ trong trong các phát biểu sau:

a) Hình gồm hai điểm … và tất cả các điểm nằm giữa … được gọi là đoạn thẳng \(RS\).

Hai điểm … được gọi là hai mút của đoạn thẳng \(RS\).

b) Đoạn thẳng \(PQ\)  là hình gồm…

Giải: 

a) \(R,S\);

\(R\) và \(S\);

\(R,S\).

b) hai điểm \(P,Q\) và tất cả các điểm nằm giữa \(P,Q\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay