Bài 33 trang 87- Sách giáo khoa toán 6 tập 2 - ... DeHocTot.com

Bài 33 trang 87- Sách giáo khoa toán 6 tập 2

Toán


Bài 33. Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx', biết \(\widehat{xOy}\) = 1300.Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính số đo góc \(\widehat{x'Ot}\).

Giải

Vì Ot là tia phân giác của góc xOy nên:

\(\widehat{xOt} = \widehat {tOy} = \frac{1}2\widehat{xOy}\) = \(\frac{130^{0}}2\) = 650

Vì hai góc xOy, yOx' kề bù nên \(\widehat {xOx'} = \widehat {xOy} + \widehat {yOx'} = {180^0}\)

\(\widehat {xOx'} > \widehat {xOt\,\,}({180^0} > {65^0})\) nên tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Ox'

Ta có: 

\(\eqalign{
& \widehat {xOt} + \widehat {x'Ot} = \widehat {xOx'} \cr
& \Rightarrow \widehat {x'Ot} = \widehat {xOx'} - \widehat {xOt} = {180^0} - {65^0} = {115^0} \cr} \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay