Bài 34 trang 20 sgk toán 6 tập 2 - Quy đồng mẫu các phân số:a) \({{ - 5} \ov... DeHocTot.com

Bài 34 trang 20 sgk toán 6 tập 2

Toán


Quy đồng mẫu các phân số:

a) \({{ - 5} \over 5},{8 \over 7}\)                

b) \(3,{{ - 3} \over 5},{{ - 5} \over 6}\)                    

c) \({{ - 9} \over 7},{{ - 19} \over {15}}, - 1\)

Hướng dẫn làm bài

Chú ý rằng: \(3 = {3 \over 1}, - 1 = {{ - 1} \over 1}\)

a) Rút gọn: \({{ - 5} \over 5} =  - 1\)

 MC: 7

Quy đồng ta được:

\( - 1 = {{ - 7} \over 7}\) và \({8 \over 7}\)

b) MC: 30

Thừa số phụ thứ nhất là: 30

Thừa số phụ thứ hai là: 6

Thừa số phụ thứ ba là: 5

Quy đồng ta được:

\(\eqalign{
& 3 = {3 \over 1} = {{3.30} \over 3} = {{90} \over 3} \cr
& {{ - 3} \over 5} = {{\left( { - 3} \right).6} \over {5.6}} = {{ - 18} \over {30}} \cr
& {{ - 5} \over 6} = {{\left( { - 5} \right).5} \over {6.5}} = {{ - 25} \over {30}} \cr} \)

c) MC: 105

Thừa số phụ thứ nhất là: 15

Thừa số phụ thứ hai là: 7

Thừa số phụ thứ ba là: 105

Quy đồng ta được:

\(\eqalign{
& {{ - 9} \over 7} = {{\left( { - 9} \right).15} \over {7.15}} = {{ - 135} \over {105}} \cr
& {{ - 19} \over {15}} = {{\left( { - 19} \right).7} \over {15.7}} = {{- 133} \over {105}} \cr
& - 1 = {{ - 1} \over 1} = {{\left( { - 1} \right).105} \over {1.105}} = {{ - 105} \over {105}} \cr} \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay