Bài 35 trang 20 sgk toán 6 tập 2 - Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số... DeHocTot.com

Bài 35 trang 20 sgk toán 6 tập 2

Toán


Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số:

a) \({{ - 15} \over {90}},{{120} \over {600}},{{ - 75} \over {150}};\) 

b) \({{54} \over { - 90}},{{ - 180} \over {288}},{{60} \over { - 135}}\)

Hướng dẫn làm bài:

a) Rút gọn:

\(\eqalign{
& {{ - 15} \over {90}} = {{ - 1} \over 6} \cr
& {{120} \over {600}} = {1 \over 5} \cr
& {{ - 75} \over {150}} = {{ - 1} \over 2} \cr} \)

BCNN(6,5,2) = 30

Thừa số phụ thứ nhất là: 5

Thừa số phụ thứ hai là: 6

Thừa số phụ thứ ba là: 15

Quy đồng mẫu ta được:

\(\eqalign{
& {{ - 1} \over 6} = {{\left( { - 1} \right).5} \over {6.5}} = {{ - 5} \over {30}} \cr
& {1 \over 5} = {{1.6} \over {5.6}} = {6 \over {30}} \cr
& {{ - 1} \over 2} = {{\left( { - 1} \right).15} \over {2.15}} = {{ - 15} \over {30}} \cr} \)

b) Rút gọn

\(\eqalign{
& {{54} \over { - 90}} = {{ - 54} \over {90}} = {-3 \over 5} \cr
& {{ - 180} \over {288}} = {{ - 5} \over 8} \cr
& {{ - 160} \over {360}} = {{ - 4} \over 9} \cr} \)

BCNN(5,8,9) = 360

Thừa số phụ thứ nhất là: 72

Thừa số phụ thứ hai là: 45

Thừa số phụ thứ ba là: 40

Quy đồng mẫu ta được:

\(\eqalign{
& {-3 \over 5} = {{(-3).72} \over {5.72}} = {{-216} \over {360}} \cr
& {{ - 5} \over 8} = {{\left( { - 5} \right).45} \over {8.45}} = {{ - 225} \over {360}} \cr
& {{ - 4} \over 9} = {{\left( { - 4} \right).40} \over {9.40}} = {{ - 160} \over {360}} \cr} \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay