Bài 36 trang 116 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 - Bài 36 Xét 3 đoạn thẳng AB,BC,CA trên hìn... DeHocTot.com

Bài 36 trang 116 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Toán


Bài 36 Xét 3 đoạn thẳng AB,BC,CA trên hình 36 và trả lời các câu  hỏi sau:

a) Đường thẳng a có đi qua mút của đoạn thẳng nào không ?

b) Đường thẳng a cắt những đoạn thẳng nào?

c) Đường thẳng a không cắt đoạn thẳng nào?

Giải
a) Không;            

b) AB và AC;                      

c) BC.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay